Palvelumme

Sisäilmakorjaukset

Sisäilmakorjaukset

Sisäilmaongelmat ovat vaativia korjauskohteita. Lähes aina kiinteistössä on toimintaa korjaustöistä huolimatta. ViaFix Oy tekeekin työt tiiviisti osastoituina ja tehokkaasti alipaineistettuna, jolloin korjaustyöt häiritsevät mahdollisimman vähän kiinteistön normaalia toimintaa. Ilmavirrat osastoinnin sisä- ja ulkopuolella eivät saa sekoittua keskenään.

ViaFix oy on suorittanut lukuisia sisäilmakorjauksia vuosien varrella. Näihin liittyvät niin kiinteistön alapohjassa olevat rakenteelliset korjaukset, kosteusvaurioihin, rakenteiden tiiveyteen kuin pinnoitteista vapautuviin emissioihinkin liittyvät korjaustyöt.

Sisäilmakorjausten haastavuuttaa lisää saumaton yhteistyö asiakkaan ja tiloissa oleskelevien ihmisten kanssa. Näissä kohteissa ViaFix Oy panostaa vielä normaalia enemmän resursseja kommunikointiin ja viestintään asiakkaan kanssa. ViaFix Oy tekee tiivistä yhteistyötä myös suunnittelijoiden ja tutkijoiden kanssa sisäilmakorjauskohteissa.