Palvelumme

Tarvitaanko muutosta olemassa olevaan rakenteeseen

Korjausrakenne suunnittelu

ViaFix Oy tekee korjausrakenne suunnittelua esim. laajennuksiin, rakenteen käyttätarkoituksen muuttamiseen tai ongelmallisen rakenteen korjaamiseen liittyen. Suunnitteluun sisältyy aina piirustusten ja laskelmien lisäksi työohjeistukset. Tarvittaessa laadimme myös tarjouspyntöasiakirjat urakoiden kilpailutukseen, suoritamme korjaustöiden konsultointi ja valvontatyöt sekä laaduntarkastukset. Aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Rakenteiden tutkimussuunnitelmia tehtäessä ViaFix Oy kunnioittaa asiakkaan tarpeita kuitenkin voimassa olevien rakennusmääräysten ja rakennusfysikaalisen toimivuuden nimissä. Tarkoituksena on ettei tutkimusten laajuutta kasvateta turhaan, vaan keskitytään asiakkaan tarpeen pohjalta olennaiseen ongelmaan ja siihen liittyviin seikkoihin.