Palvelumme

Märkätilatarkastukset ja muut rakennustekniset tarkastukset

Tekniset tarkastukset

ViaFix Oy:n kautta saat VTT sertifioidut märkätilatarkastukset. Märkätilatarkastuksilla pyritään ehkäisemään tulevia ongelmia. Rakenteen säilyminen ja kunnossapitäminen edellyttää rakenteen seurantaa. Mikään ei ole ikuista. Tämän vuoksi on parempi olla selvillä, missä tilanteessa mennään, jotta asioihin voidaan varautua ajoissa ennen vahingon syntymistä. ViaFix Oy:n tekniset asiantuntijat tekevät tarkastukset asiantuntevasti ja täsmällisesti. Jokaisesta tarkastuksesta tehdään asianmukainen raportti valokuvineen.

ViaFix Oy.n VTT sertifioitu märkätilavalvoja suorittaa työnaikaiset vedeneristystarkastukset. Näillä varmistutaan siitä, että märkätilojen vedeneristystyöt on tehty asianmukaisesti, limitykset ja liitoskohdat ovat määräystenmukaiset, sekä kalvopaksuudet ja yleisesti työnlaatu on rakenteen vaatimalla tasolla. Vedeneristystarkastus on märkätila saneerauksen tärkein tarkastus. Kyseessä on piiloon jäävä rakenneosa, jonka toiminnan pohjalle koko tilan käyttötarkoitus perustuu.

Muita teknisia tarkastuksia ViaFix Oy suorittaa esim. sisäilmaongelmiin liittyen, alapohjarakenteisiin ja katto- tai ullakkorakenteisiin. Näiden tutkiminen ja arvioiminen vaatii erityistä asiantuntemusta ja rakennusfysikaalisen toiminnan ymmärtämistä. Suoritamme myös tarvittaessa vesi-, viemäri- ja salaojaputkistojen kuvausta. ViaFix Oy:llä on käytössään ajantasaiset laitteistot tutkimusten suorittamiseen.