Palvelumme

Johtamis- ja valvontatehtävät

Valvonta- ja rakennuttamispalvelut

ViaFix Oy:n valvoja huolehtii ennen kaikkea tilaajan edun toteutumisesta hankkeessa. Lisäksi hoidamme maankäyttö ja rakennuslain asettamat huolehtimisvelvoitteet (MRL 119§) rakennushankkeeseen ryhtyvän puolesta.

Päätavoitteena valvonnassa on tuotantolaadun varmistaminen tilaajaa tyydyttävästi. Lisäksi huolehdimme, että lopputulos vastaa, niin tehtyjä suunnitelmia, kuin teknisiäkin asiakirjoja hyvän rakentamistavan ohella. Työn lopputuloksen tulee vastata tilaajan asettamia vaatimuksia ja tavoitteita. Valvojamme ottaa kantaa, niin aikataulu kysymyksiin, kustannusarvioon, työn laadun sopimuksenmukaisuuteen, kuin virheiden ennalta ehkäisyynkin. Meidän kauttamme järjestyy myös MRL:n turvallisuuskoordinaattori hankkeelle.

Rakennuttamispalveluihin tarjoamme asiakkaan tarpeesta riippuen, joko vastaavan työnjohtajan palveluita, tai projektijohtoista kokonaispalvelua. Viafix Oy:n kautta on siis mahdollista saada urakotsijasta riippumaton projektinjohto hankkeelle.